Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
Điện thoại 02093506939
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)