Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 02 - đường Hòa Bình - phường IV - thành phố Vị Thanh
Điện thoại 02936525866
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)