Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và Phát triển chương trình khí sinh học
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ Tầng 2, toà nhà 2T, Km9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 0437920901
Fax 0437920900
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)