Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH MTV NGUYÊN KHOA KON TUM
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 218/6 đường Duy Tân, phường Trường Chinh, TP Kon Tum
Điện thoại 0905795566
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)