Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý các dự án giao thông trọng điểm Tỉnh Điện Biên
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ - Điện Biên
Điện thoại 02303835444
Fax 02303835449
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)