Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Phân loại trực thuộc Tập đoàn/ TCT
Địa chỉ 610 Võ Văn Kiệt Phường Cầu Kho, quận 1 - TP.HCM
Điện thoại 0282210719
Fax 0283861096
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)