Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 69 Đinh Tiên Hoàng
Điện thoại 0980879
Fax 754509
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)