Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Chính trị Quân chủng Phòng không không quân
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ 173C Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân
Điện thoại 0983600253
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)