Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng vật tư, Công ty truyền tải điện 4
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 7, quốc lộ 52, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Tp. HCM
Điện thoại 082402681
Fax 088960931
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)