Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TVXD KỸ THUẬT LÊ TRẦN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Trà Đông - Huyện Bắc Trà My
Điện thoại 0339607957
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)