Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA lưới điện Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 2- Đường Trần Hưng Đạo- Quận Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại 0422200848
Fax 0422200848
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)