Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Tân An
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ thôn Tân Hiệp xã Tân An huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Điện thoại 02693832383
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)