Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm thí nghiệm điện Tổng công ty điện lực TP Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thôn phú Đô- Xã Mễ Trì- Từ Liêm
Điện thoại (04)22181001
Fax (04)37223159
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)