Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 81 Trần Đình Xu, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1
Điện thoại 02839200281
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)