Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Thanh Thủy
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
Điện thoại 0918094392
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)