Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia
Phân loại trực thuộc Tập đoàn/ TCT
Địa chỉ 18 Trần Nguyên Hãn, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm
Điện thoại 0969192868
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)