Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Thạch Thất
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thị trấn Liên Quan - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại 0422106107
Fax 0433681145
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)