Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ số 32 đường Thanh niên, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Điện thoại 02563855838
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)