Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND xã Tân Thành
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại 02073843856
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)