Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 79, đường Bạch Đằng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại 02203831470
Fax 02203831470
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)