Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Trung học phổ thông Quang Trung
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 0978596379
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)