Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Da Liễu Hà Nội
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 79B Nguyễn Khuyến, Đống Đa,
Điện thoại 0983261095
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)