Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường tiểu học Lê Văn Tám
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 02 Trần Thanh Trung, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê
Điện thoại (0236)3759293
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)