Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND huyện Nông Cống
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ UBND huyện Nông Cống, tiểu khu Bắc Giang,thị trấn Nông Cống,huyện Thanh Hóa
Điện thoại 0373839002
Fax 0373839002
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)