Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Phòng Nông nghiệp triển nông thôn huyện Kon Rẫy
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Thôn 1 xã Tân Lập huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum
Điện thoại 02603824189
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)