Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty cổ phần đầu tư, xây dựng và phát triển năng lượng Sông Đà 5
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Xã Thèn Phàng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
Điện thoại 02193837050
Fax 02193837050
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)