Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Bệnh viện Da liễu
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Số 278, đường Trần Thánh Tông, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Điện thoại 02273830457
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)