Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Điện lực Hoàn Kiếm
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ 69C Đinh Tiên Hoàng - Q. Hoàn Kiếm
Điện thoại 0422200955
Fax 0422200950
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)