Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Số 1 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại 02252222225
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)