Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 386 C Cách Mạng Tháng 8, Bình Thủy, Cần Thơ
Điện thoại 07103885368
Fax 07103885368
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)