Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Phú Lộc Phát
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 163 Lý Thái Tổ, phường Hương An, thành phố Huế
Điện thoại 0948575529
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)