Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Thôn Phú Đô- Xã Mễ Trì- Từ Liêm- Hà Nội
Điện thoại (04)22181001
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)