Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án Cạnh tranh nông nghiệp Gia Lai
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ 24 - Quang trung - Pleiku - Gia Lai
Điện thoại (059)3828050
Fax (059)3828060
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)