Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HÀ NỘI
Phân loại trực thuộc Doanh nghiệp Nhà nước
Địa chỉ Số 100, đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại (04)23220412
Fax (04)23220413
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)