Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN BA ĐÌNH
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Số 77 phố Nguyễn Trường Tộ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình
Điện thoại 0437164781
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)