Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CT Truyền Tải điện
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 7 ,Quốc lộ 52 ,phường Trường Thọ ,Quận Thủ Đức ,tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại 0437690034
Fax 0437690035
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)