Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án thành phố Cà Mau
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 77 Ngô Quyền, phường 9, thành phố Cà Mau
Điện thoại (0780)3836516
Fax (0780)3836516
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)