Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Ấp 3, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại 02743562373
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)