Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực
Điện thoại 0918283646
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)