Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng
Phân loại trực thuộc Bộ ban ngành
Địa chỉ Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại 02063954949
Fax 02063950319
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)