Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu UBND Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ Tiểu khu 40, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Điện thoại 02123866086
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)