Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường Cán Bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí minh
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ 7-9 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại 0907874090
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)