Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QL các dự án đầu tư và xây dựng TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ số 2 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại 057381106
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)