Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu BQL các dự án ĐT và XD huyện Tây Trà
Phân loại trực thuộc Cơ quan Trung ương
Địa chỉ BQL các dự án ĐT và XD huyện Tây Trà, xã Trà Phong,tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại 0553870275
Fax 0553870257
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)