Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban QLDA Xây dựng trường Đại học Hồng Đức
Phân loại trực thuộc Tổ chức hành chính sự nghiệp
Địa chỉ Phòng 301 nhà A2 cơ sở 1 Trường Đại học Hồng Đức, số 307 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa
Điện thoại 0373910841
Fax 0373910841
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)