Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ THC
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ 138 Mẹ Thứ, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại 0906494994
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)