Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Trường phổ thông DTNT THCS và THPT Huyện Bắc Yên
Phân loại trực thuộc Khác
Địa chỉ Phiêng Ban I - Thị trấn Bắc Yên - Tỉnh Sơn La
Điện thoại 0945036677
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)