Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ban quản lý dự án tin học hoá hoạt động cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ 02 Hai Bà Trưng - Tp.Pleiku - Gia Lai
Điện thoại 0593824106
Fax 0593715985
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)