Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Sở y tế Tây Ninh egp
Phân loại trực thuộc Cơ quan Địa phương
Địa chỉ Số 370 đường 30 tháng 04, phường III, thị xã Tây Ninh.
Điện thoại (066)3815182
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)