Thông tin liên hệ

Thông tin Chi tiết
Tên bên mời thầu Ủy ban nhân dân xã Nam Vân
Phân loại trực thuộc UBND Tỉnh/ Thành phố
Địa chỉ XÓM 3 THÔN VÂN CÁT XÃ NAM VÂN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH
Điện thoại 02283846525
Fax
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)